Electrica S.A.

S.C. Electrica S.A. este o societate cu capital integral de stat, aflata în subordinea Ministerului Economiei.

   Obiectul de activitate îl constituie distributia si furnizarea energiei electrice si asigurarea infrastructurii de comunicatii si informatica, care sa permita utilizarea unui management performant in conditiile deschiderii pietei si prezentei competitiei in aceste domenii. Activitatile importante sunt cele de exploatare si dezvoltare a sistemelor de distributie, comunicatii si tehnologia informatiei, precum si cele aferente furnizarii de energie electrica catre clientii nostrii. Prin Electrica Serv, domeniul de activitate s-a dezvoltat considerabil, largindu-se gama de servicii oferite clientilor, acestea constand in servicii de intretinere-mentenanta a instalatiilor electrice, proiectare si consultanta, reparatii echipamente energetice, transporturi auto, comercial, activitati conexe. SC Electrica SA participa la la implementarea unor proiecte in domeniul generarii energiei electrice care utilizeaza combustibili fosili, resurse regenerabile si din domeniul energiei nucleare. S.C. Electrica S.A. poate desfasura si alte activitati pentru sustinerea obiectului de activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul propriu. Obiectul de activitate al S.C. Electrica S.A. este detaliat în statutul societatii, publicat ca anexa la Hotarârea de Guvern nr. 627/2000 (completata cu dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare).

COPYRIGHT 2009 S.C. MENTOR S.R.L.