Garda Financiara

 Conform HG nr. 533/ 2007, Garda Financiară este institutie publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea si frauda fiscala, organizata ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
 Garda Financiară are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Alba-Iulia nr.6, bloc I.5, sector 3. 

 Garda Financiară este condusa de un comisar general, inalt functionar public, numit, in conditiile legii, prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

COPYRIGHT 2009 S.C. MENTOR S.R.L.