Popeci

   Fondată în anul 1975 şi devenită societate pe acţiuni cu capital integral privat în anul 2002, S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. este firma reprezentativă aGRUPULUI POPECI.

   Dotarea cu maşini unelte de excepţie şi personal calificat, precum şi un management performant, conferă societăţii o flexibilitate sporită, având posibilitatea să execute de la subansamble sudate fără prelucrări mecanice până la maşini unelte complexe, inclusiv partea de montaj şi punere în funcţiune, pentru toate ramurile industriale.  


COPYRIGHT 2009 S.C. MENTOR S.R.L.