Transelectrica

   Este operatorul de transport si de sistem din România, cu un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania.
   Administreaza si opereaza sistemul electric de transport si asigura schimburile de electricitate între tarile Europei Centrale si de Rasarit, ca membru al UCTE (Uniunea pentru Coordonarea Transportului de Electricitate) si al ETSO (Asociatia Europeana a Operatorilor de Transport si de Sistem).
   Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului si a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electoenergetic National (SEN). De asemenea reprezinta principala legatura dintre cererea si oferta de electricitate, echilibrînd permanent productia de energie cu cererea.

COPYRIGHT 2009 S.C. MENTOR S.R.L.